Contact
Terug naar home

Over ons

Het bedrijf


AMICON ontwerpt, berekent en fabriceert voor u constructiedelen, componenten en machines op maat. Hierbij moet u denken aan statische en dynamische constructiedelen van zowel staal, RVS als aluminium. AMICON ontzorgt, zodra de specificatie van het product is ontvangen nemen wij alle onderdelen van het ontwikkeling en/of fabricageproces van u over. Wij werken nauw samen met gespecialiseerde en gecertificeerde partners voor de disciplines die wij zelf niet in huis hebben, om u zodoende te voorzien van een turn-key product.

Kwaliteit


AMICON werkt met gekwalificeerd personeel met elk hun eigen specialisme. AMICON werkt conform verschillende kwaliteitssystemen en/of specificaties. Indien vereist vanuit van toepassing zijnde regelgeving voorziet AMICON gefabriceerde (onder)delen van de verplichte CE-markering.

  • EN 1090-1: CE-markering constructieve delen
  • EN 1090-2: Fabricage van stalen onderdelen t/m uitvoeringsklasse (EXC) 4
  • EN 1090-3: Fabricage van aluminium onderdelen t/m uitvoeringsklasse (EXC) 3
  • Diverse normen zoals o.a. Euronormen – AWS D 1.1 – ASME – DIN
  • Werken conform verschillende klassenbureaus zoals Lloyd’s Register – DNV-GL – BV

Veiligheid, Gezondheid & Milieu


Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn vaste onderdelen van het algemene bedrijfsbeleid van AMICON. Het VGWM-beleid is hierop gericht alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Het startpunt voor AMICON zijn de standaards VCA** version 2017 / 6.0, EN-1090-1: 2009, ISO3834-2, and NEN-EN ISO 9001: 2015.

Naar beste vermogen zal in onze organisatie op een dusdanige manier geopereerd worden zodat Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, ingeleende krachten, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie of geweld.

Tevreden klanten


Een tevreden klant, dat is het doel van AMICON. Daarvoor gaat AMICON geen uitdaging uit te weg.
‘De kunst is om goed te luisteren naar de klant, betrokken te zijn en op elk gewenst ogenblik sparringpartners te zijn, ook tijdens het ontwerp- en productieproces. Het zijn juist deze details die voor een tevreden klant doorslaggevend zijn. Alleen dan kan het resultaat optimaal zijn.’

Vakmanschap


AMICON levert kwaliteit, is flexibel en snel. Daar zorgt ons team van ervaren vakmensen voor. Dit door onze ervaring en optimale kennis en kunde van hedendaagse technieken toe te passen. We doen ons werk met passie!

Branches


AMICON is actief binnen de branches;

  • Offshore
  • Industrie
  • Jachtbouw
  • Maritiem
  • Architectuur

Download hier onze inkoop– & leveringsvoorwaarden